[Mục lục] ~ Your Wish Is My Command

Nếu bạn có thời gian rảnh, mỗi ngày hãy ấn vào một cái QC và xem nó trong vài giây để ủng hộ tụi mình nhé, cảm ơn bạn rất nhiều ^^
[Mục lục] ~ Your Wish Is My Command

Your Wish Is My Command

Tên Khác: Tell My Your Wish!

Tình trạng: Ongoing

➼ Summary: updating…

Tác giả: SaGold

Xin đừng mang ra khỏi đây.


Chapter 01

Chapter 02

Chapter 3

 

 

 

 

Nếu bạn có thời gian rảnh, mỗi ngày hãy ấn vào một cái QC và xem nó trong vài giây để ủng hộ tụi mình nhé, cảm ơn bạn rất nhiều ^^