[Mục Lục] Tăng Thông Khí

Nếu bạn có thời gian rảnh, mỗi ngày hãy ấn vào một cái QC và xem nó trong vài giây để ủng hộ tụi mình nhé, cảm ơn bạn rất nhiều ^^
Tăng Thông Khí

➼Tình trạng: Ongoing ●^o^●

Tác giả: Bbong Bbang Kkyu

( xin đừng mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý từ người phiên dịch )

Danh sách chapter

Chapter 0 (Epi)

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 5

Extra

Booklet

END

 

 

 

 

 

 

Nếu bạn có thời gian rảnh, mỗi ngày hãy ấn vào một cái QC và xem nó trong vài giây để ủng hộ tụi mình nhé, cảm ơn bạn rất nhiều ^^