[Mục lục] ~ Hương Khí

Nếu bạn có thời gian rảnh, mỗi ngày hãy ấn vào một cái QC và xem nó trong vài giây để ủng hộ tụi mình nhé, cảm ơn bạn rất nhiều ^^
HƯƠNG KHÍ 

(향기)

Tình trạng: on going ●^o^●

Summary: updating..

Tác giả: Kim Mari

( xin đừng mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý )

_-_

Danh sách chapter

Chapter 01

Chapter 02 

Chapter 03

Chapter 04

Chapter 05

Nếu bạn có thời gian rảnh, mỗi ngày hãy ấn vào một cái QC và xem nó trong vài giây để ủng hộ tụi mình nhé, cảm ơn bạn rất nhiều ^^